Booking af skydebaner:
Kontakt Allan Ploumand, 22670236

 

Formand:

 

Hjemmeside administrator:
Marten Christensen tlf.: 20991408  Mail: kasser@sojf.dk

Grethe Svane tlf.: 20280705 Mail: sekretaer@sojf.dk


 

 

Facebook administrator:

Grethe Svane. Tlf. 2028 0705  sekretaer@sojf.dk

 

Stoholm og Omegns Jagtforening mail adresse: sojf@sojf.dk